Thường xuyên ăn hải sản kể cả hải sản tươi sống và hải sản đông lạnh rất tốt cho sức khỏe như tôm, cua, trai, một số loại...