Cá hồi vân là loài cá thường sống ở các bờ biển Bắc của châu Âu và châu Mỹ sống trong môi trường “nước động”, nhiệt độ thấp, thường...