Theo phong thủy, bàn ăn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sự đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình và tình cảm vợ chồng...