Tuy hải sản là nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng hấp dẫn về hương vị nhưng nhiều loại hải sản cũng là một trong những loại thực...