Không thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng của tôm sú đối với cơ thể. Nói đến các loại tôm thì tôm sú luôn là thực phẩm hải sản...