Phun tán bột lông mày được bao lâu thì mờ? Có lẽ đây là câu hỏi của rất nhiều chị em sau khi phun tán bột lông mày. Có...