Làm thế nào để chọn được những con mực, tôm, cua, cá biển,… tươi ngon không phải là điều dễ dàng. Để nấu được những bữa ăn...